Rzadszy czy żadszy

Jak się pisze?

Poprawnie

rzadszy

Niepoprawnie

żadszy

Poprawna forma to "rzadszy" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Wydaje mi się, że to jednak rzadszy manewr. Nie spodziewaliśmy się, że ktokolwiek go użyje na tym turnieju.

Ten produkt to rzadszy wybór, ale według mnie wcale nie jest on gorszy.