Fotografii czy fotografi

Jak się pisze?

Poprawnie

fotografii

Niepoprawnie

fotografi

Poprawna forma to "fotografii" zapisywane z dwoma "i" na końcu.

Przykłady:

Chyba też jesteśmy gdzieś na tej fotografii. Przyjrzyjmy się jej.

Bardzo interesował się tematyką fotografii. Była to jedna z jego największych pasji.