Aspołeczny czy a społeczny

Jak się pisze?

Poprawnie

aspołeczny

Niepoprawnie

a społeczny

Poprawny jest zapis łączny: "aspołeczny".

Uwaga! Forma rozłączna "a społeczny" może być poprawna w zdaniach jak np.: "Sporo pracowali nad wizerunkiem swojej firmy, a społeczny odbiór nadal zupełnie się nie zmieniał".

Przykłady:

Stwierdzono, że ten człowiek może być aspołeczny.

Czasami zachowywałem się trochę tak, jakbym był aspołeczny. Nie chciałem z nikim rozmawiać, ani w ogóle przebywać wśród ludzi.