Dziadki czy dziadkowie

Jak się pisze?

Poprawnie

dziadki, dziadkowie

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne, choć forma "dziadki" jest formą potoczną i wielu przypadkach może być odebrana jako pogardliwa.

Przykłady:

Podobno moi dziadkowie mają zamiar w przyszłym roku wyjechać w góry na co najmniej dwa tygodnie. 

Siedziały tam wyłącznie jakieś dziadki. Powiedzieli mi, że nie mam tam czego szukać.