Poluje czy polóje

Jak się pisze?

Poprawnie

poluje

Niepoprawnie

polóje

Poprawna forma to "poluje" zapisywane z końcówką "-uje".

Przykłady:

Zdaje się, że myśliwy od kilku godzin poluje na jakąś zwierzynę.

Chwalił się, że jego wujek poluje już od kilkudziesięciu lat.