Ubierz czy ubież

Jak się pisze?

Poprawnie

ubierz

Niepoprawnie

ubież

Poprawna jest pisownia przez "rz".

Przykłady:

Ubierz szalik, na zewnątrz jest zimno!

Mówię Ci kobieto, ubierz tę czerwoną. Wyglądasz w niej niesamowicie!

Nie możesz wyjść tak wyjść z domu. Ubierz się stosownie do pogody.