Karzesz czy każesz

Jak się pisze?

Poprawnie

karzesz, każesz

Niepoprawnie

-

1. Karzesz - druga osoba liczby pojedynczej pochodząca od czasownika: "karać".

Przykłady:

Dlaczego go za to karzesz? Przecież słusznie postąpił.

Wydaje mi się, że karzesz go zbyt łagodnie. Jeden dzień szlabanu na komputer, który zdejmujesz mu po piętnastu minutach to trochę mało za taki wybryk.

 

2. Każesz - druga osoba liczby pojedynczej pochodząca od czasownika: "kazać".

Przykłady:

Pierw każesz mi iść na studia, a później narzekasz, że dużo się uczę, zamiast pracować. Zdecyduj się!

Dlaczego każesz mi za nim sprzątać?