Ukuło czy ukłuło

Jak się pisze?

Poprawnie

ukuło, ukłuło

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

1. Ukuło - wytworzyło coś poprzez kłucie; wymyśliło coś.

Przykłady:

Moje dziecko chyba ukuło jakieś nowe powiedzenie, ciągle je powtarza.

Ich dziecko ukuło to pod okiem prawdziwego kowala.


2. Ukłuło - zraniono czymś ostro zakończonym; użądliło.

Przykłady:

Ała! Ukłuło mnie to! Ten kwiatek ma strasznie ostre liście, uważajcie.

Chyba coś mnie ukłuło w palec.