Wtedy czy w tedy

Jak się pisze?

Poprawnie

wtedy

Niepoprawnie

w tedy

Poprawnym zapisem wyrazu "wtedy" jest pisownia łączna.

Wtedy to zaimek, który odnosi się do jakiegoś konkretnego czasu, o którym mowa jest w zdaniu. Może dotyczyć zarówno przeszłości, jak i przyszłości. Wtedy może być używane również jako zaimek odnoszący się do sytuacji, której wystąpienie ma zależeć od np. spełnienia jakiegoś warunku.

Przykłady:

Chciałabym to jakoś naprawić. Wtedy naprawdę nie wiedziałam, że postępuję niewłaściwie.

Jeżeli zrozumiesz, co zrobiłeś, wtedy do mnie zadzwoń. Póki co się do mnie nie odzywaj.

Gdy przejdę na emeryturę, zamieszkam na wsi. Wtedy będę mógł w końcu realizować moje prawdziwe pasje.