Z kim czy zkim

Jak się pisze?

Poprawnie

z kim

Niepoprawnie

zkim, skim

Poprawny jest rozłączny zapis: "z kim".

Przykłady:

Z kim planujesz iść na studniówkę?

Podobno widziałaś go w jakimś towarzystwie, z kim dokładniej tam był?

Nie wiem, z kim chciałbym się spotkać najpierw. Nie mogę doczekać się obu spotkań.

Z kim o tym rozmawiałaś?