Bóli czy bólów

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

bóli, bólów

Niepoprawna pisownia

-

Obie formy są poprawne, choć prawdopodobnie częściej stosowaną i bardziej popularną z nich jest zapis "bólów".