Stolarni czy stolarnii

Jak się pisze?

Poprawnie

stolarni

Niepoprawnie

stolarnii

Poprawna forma to "stolarni" zapisywane z jedną literą "i".

Przykłady:

Nigdy wcześniej nie widziałem takiej stolarni. Bardzo ciekawe miejsce.

Od kilku lat pracował w pobliskiej stolarni. Zawsze cenił sobie tę pracę.