Zaplanowanych czy za planowanych

Jak się pisze?

Poprawnie

zaplanowanych

Niepoprawnie

za planowanych

Poprawny jest zapis łączny: "zaplanowanych".

Przykłady:

Nie miałem zamiaru przekładać zaplanowanych już wakacji tylko dlatego, że mieliśmy grać wtedy ważny mecz.

Zawsze staram się trzymać zaplanowanych terminów.