Poczuje czy poczuję

Jak się pisze?

Poprawnie

poczuje, poczuję

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od osoby, do której się odnoszą.

  • Poczuje - forma pochodząca od czasownika "poczuć" odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono poczuje)
  • Poczuję - forma pochodząca od czasownika "poczuć" odmieniona w pierwszej osobie liczby pojedynczej (ja poczuję)

Przykłady:

Obawiam się, że ona niczego do mnie nie poczuje.

Jak poczuję, że smażysz schabowe, to momentalnie zjawię się w kuchni, naprawdę je uwielbiam.