Stępel czy stempel

Jak się pisze?

Poprawnie

stempel

Niepoprawnie

stępel

Poprawna forma to "stempel".

Stempel:

  • przyrząd pozwalający na odbijanie różnego rodzaju pieczęci (np. konkretnego wzoru) lub sama pieczęć
  • słup w kopalni będący podporą stropu wyrobiska
  • element wywierający nacisk na materiał podczas tłoczenia lub kucia

Przykłady:

Masz ze sobą stempel?

Na pamiątkę odbili tam swój stempel.