Rozłącza czy rozłoncza

Jak się pisze?

Poprawnie

rozłącza

Niepoprawnie

rozłoncza

Poprawna forma to "rozłącza" zapisywane z "ą".

Przykłady:

Ta rozmowa ciągle nam się rozłącza, chyba mam jakieś problemy z telefonem.

Za każdym razem gdy rozmawiamy, Tomek rozłącza się już po kilku minutach.