Nieinteligentny czy nie inteligentny

Jak się pisze?

Poprawnie

nieinteligentny

Niepoprawnie

nie inteligentny

Poprawna forma to "nieinteligentny" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Gość rzeczywiście jest trochę nieinteligentny, ale ma za to wiele innych pozytywnych cech.

To był trochę nieinteligentny ruch. Nie wiem, dlaczego postanowili postąpić w ten sposób.