Sprzed czy z przed

Jak się pisze?

Poprawnie

sprzed

Niepoprawnie

z przed

Sprzed - przyimek służący do określenia jakiegoś czasu (np. "sprzed 20 wieku") lub  wyrażenia, że coś przestało być przed danym miejscem (np. "samochód odjechał sprzed domu").

Przykłady:

Zawsze jak mi się śpieszy, autobus ucieka mi sprzed nosa...
Marcin został poproszony o odjechanie sprzed wjazdu, ponieważ zastawił całą jego szerokość.
Ta filiżanka pochodzi jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej.