Pode mną czy podemną

Jak się pisze?

Poprawnie

pode mną

Niepoprawnie

podemną

Poprawny jest zapis rozłączny.

Pode mną - coś położonego poniżej osoby mówiącej.

Przykłady:

Pode mną jest trzech innych pracowników, którymi zarządzam.
Młode małżeństwo wprowadziło się do mieszkania pode mną.