Klaudii czy Klaudi

Jak się pisze?

Poprawnie

Klaudii

Niepoprawnie

Klaudi

Poprawnym zapisem jest "Klaudii" pisane przez dwie litery "i" na końcu.

Klaudia - imię żeńskie.


Przykłady:

Nie będzie dziś Klaudii, pojechała w góry, wróci dopiero w przyszłym tygodniu.
Słyszałeś o tej Klaudii z naszej klasy? Podobno od kilku lat mieszka w Japonii.
Impreza odbędzie się w piątkowy wieczór w domu Klaudii.