Pokaże czy pokarze

Jak się pisze?

Poprawnie

pokaże, pokażę

Niepoprawnie

pokarze

W zależności od osoby poprawna może być forma "pokaże", lub "pokażę".

Znaczenie: dam coś zobaczyć, wskażę, przedstawię.

Uwaga! Zapis "pokarze" może być poprawny jako forma słowa "pokarać".

W pierwszej osobie liczby pojedynczej poprawny jest zapis z "ę" na końcu (ja pokażę).

Przykłady:

Wujek obiecał, że niedługo pokaże nam swoją kolekcję znaczków.

Chodź ze mną, pokażę Ci, jak to się robi!

Jak do nas przyjdziesz, pokażę Ci mój pokój.

Pokaże nam Pani jak rozwiązać to zadanie?