Przełożony czy przełorzony

Jak się pisze?

Poprawnie

przełożony

Niepoprawnie

przełorzony

Poprawnym zapisem jest "przełożony".

Przełożony - zwierzchnik, człowiek mający nad kimś władzę zwierzchnią.

Przykłady:

Kim jest Pana przełożony? Będę musiała z nim porozmawiać.
Lubię swojego przełożonego, zawsze można się z nim dogadać.