Filii czy fili

Jak się pisze?

Poprawnie

filii

Niepoprawnie

fili

Poprawnym zapisem jest "filii" pisane przez dwie litery "i" na końcu.

Filia - oddział jakiejś insytytucji (np. przedsiębiorstwa lub urzędu). 

Przykłady:

To ogromna firma, mają kilka tysięcy filii na całym świecie.
Mój kuzyn studiuje Informatykę w filii jednego z największych uniwersytetów w Europie.