Dołanczam czy dołączam

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

dołączam

Niepoprawna pisownia

dołanczam

Poprawna forma to "dołączam" zapisywane z użyciem litery "ą".

Znaczenie: dochodzę do kogoś, przyłączam się do jakiejś grupy.

Przykłady:

Już wchodzę do gry, dołączam do Waszej drużyny.

Również dołączam się do życzeń.

Proszę o szybkie rozpatrzenie sprawy. Dołączam skan dokumentu.