Kojarzę czy kojażę

Jak się pisze?

Poprawnie

kojarzę

Niepoprawnie

kojażę

Poprawnym zapisem jest "kojarzę" pisane przez "rz".

Kojarzę - łączę coś ze sobą. Kojarzę potocznie używane jest również jako synonim słowa "znam", gdy ta znajomość jest niewielka.

Przykłady:

Z tego, co kojarzę, mieliśmy się spotkać dopiero jutro.
Rzeczywiście, kojarzę go. Był chyba tydzień temu na spotkaniu w naszym klubie.
Nie kojarzę, żebym coś takiego od Ciebie pożyczał. Jesteś pewien?