Nade mną czy nademną

Jak się pisze?

Poprawnie

nade mną

Niepoprawnie

nademną

Poprawnym zapisem jest "nade mną" pisane osobno.

Nade mną - coś położonego powyżej lub ktoś o wyższym stopniu w hierarchii, względem osoby mówiącej.

Przykłady:

Do mieszkania nade mną wprowadzili się nowi sąsiedzi.
Daj spokój, nie będę się z nim kłócił. Dostał awans, jest teraz nade mną.
Przechodziłem ostatnio obok lotniska i przelatywały nade mną samoloty.