Eh czy ech

Jak się pisze?

Poprawnie

eh, ech

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne.

Eh, ech - wykrzyknik wyrażający zniechęcenie, rezygnację.

Przykłady:

Eh, już mi się nie chce. 
Ech, szkoda gadać stary, naprawdę.
Ech, kiedyś było lepiej.