Ręta czy renta

Jak się pisze?

Poprawnie

renta

Niepoprawnie

ręta

Poprawna forma to "renta".

Renta - świadczenie pieniężne przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy; regularny dochód otrzymywany z różnego rodzaju kapitałów, majątków.

Przykłady:

Otrzymała rentę w związku z tym, że po wypadku była już niezdolna do dalszej pracy.

Marcin nie był w stanie pracować, dlatego postanowił złożyć wniosek o przyznanie mu renty.

Renta jest ich jedynym źródłem utrzymania i umożliwia im normalne funkcjonowanie.