Niejasny czy nie jasny

Jak się pisze?

Poprawnie

niejasny

Niepoprawnie

nie jasny

Poprawna jest pisownia łączna: "niejasny".

Przykłady:

Ten artykuł był dla mnie trochę niejasny. Nie rozumiałem wielu rzeczy.

Niestety, ale tekst tej piosenki nadal jest dla mnie niejasny. Nie widzę w nim żadnego sensu.

Wytłumaczył mi to w dość niejasny sposób i niewiele z tego zapamiętałem.