Poinformować czy po informować

Jak się pisze?

Poprawnie

poinformować

Niepoprawnie

po informować

Poprawny jest zapis łączny: "poinformować".

Przykłady:

Proszę mnie poinformować, gdy skończycie.

Poprosili o to, żeby po zakończonej pracy poinformować ich telefonicznie.

Mogli mnie o tym poinformować trochę wcześniej.