Nienowy czy nie nowy

Jak się pisze?

Poprawnie

nienowy

Niepoprawnie

nie nowy

Poprawny jest zapis łączny: "nienowy".

Uwaga! W przypadku zdań z przeczeniem jak np. "Był nie nowy, a stary" poprawna może być forma rozłączna.

Przykłady:

To wcale nienowy sprzęt, ale zawsze o niego dbałem, więc trzyma się stosunkowo nieźle.

To nienowy zapis, już od dawna figuruje w naszych zasadach. Prawdopodobnie gdzieś go przeoczył.