Przedemną czy przede mną

Jak się pisze?

Poprawnie

przede mną

Niepoprawnie

przedemną

Wyrażenie przede mną zapisujemy osobno.

Przykłady:

Jestem już zmęczona, a przede mną jeszcze dwie kartkówki.
Nie chciałbym, żebyś miała przede mną jakieś tajemnice.
Przede mną trudny dzień.