Pręt czy prent

Jak się pisze?

Poprawnie

pręt

Niepoprawnie

prent

Poprawna forma to "pręt" zapisywane z użyciem "ę".

Przykład:

Z budynku wystawał metalowy pręt, na który zawsze trzeba było uważać, gdy przechodziło się obok niego.