Choduje czy hoduje

Jak się pisze?

Poprawnie

hoduje

Niepoprawnie

choduje

Poprawna forma to "hoduje" zapisywane z pierwszą literą "h".

Przykłady:

Podobno jego wujek hoduje konie.

Pan Kazimierz od wielu lat hoduje to samemu na swoim gospodarstwie.

Ma Pan naprawdę piękne gospodarstwo. Co Pan tu hoduje?