Pospałaś czy po spałaś

Jak się pisze?

Poprawnie

pospałaś

Niepoprawnie

po spałaś

Poprawna forma to "pospałaś" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Jak długo sobie pospałaś? Jesteś wyspana?

Mam nadzieję, że sobie pospałaś, bo czeka nas dziś sporo pracy.