Popracuje czy po pracuje

Jak się pisze?

Poprawnie

popracuje

Niepoprawnie

po pracuje

Poprawna forma to "popracuje" zapisywane jako jeden wyraz.

Uwaga! W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej (ja) poprawna będzie forma "popracuję" zapisywana z ostatnią literą "ę".

Przykłady:

Myślę, że Marcin nad tym jeszcze trochę popracuje, żeby to udoskonalić.

Popracuje pan z nami w sobotę?