Położona czy połorzona

Jak się pisze?

Poprawnie

położona

Niepoprawnie

połorzona

Poprawna forma to "położona" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Ta skarpetka była chyba położona na kaloryferze.

Miejscowość ta była położona w jakichś górach.