Wymóg czy wymug

Jak się pisze?

Poprawnie

wymóg

Niepoprawnie

wymug

Poprawna forma to "wymóg" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

W pomieszczeniu był wymóg noszenia obuwia ochronnego.

Podczas startu w samolocie zarządzono wymóg wyłączenia urządzeń elektronicznych.