Pokazuje czy pokazóje

Jak się pisze?

Poprawnie

pokazuje

Niepoprawnie

pokazóje

Poprawna forma to "pokazuje" zapisywane z "u".

Przykłady:

Mój wujek bardzo często pokazuje mi ciekawe projekty, którymi się zajmuje.

Wieczorami jej narzeczony czasami pokazuje jej gwiazdy na niebie.

Wydaje mi się, że Jarek się już tutaj nie pokazuje.