Nie czyta czy nieczyta

Jak się pisze?

Poprawnie

nie czyta

Niepoprawnie

nieczyta

Poprawna jest forma rozłączna: "nie czyta".

Przykłady:

Mój brat nie czyta zbyt często tego typu książek.

Jego kuzyn nie czyta nic innego niż te gazety.

Kamil nie czyta książek innych autorów.