Nie usprawiedliwia czy nieusprawiedliwia

Jak się pisze?

Poprawnie

nie usprawiedliwia

Niepoprawnie

nieusprawiedliwia

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie usprawiedliwia".

Przykłady:

Moim zdaniem nie usprawiedliwia to takiego zachowania.

Pani powiedziała, że nie usprawiedliwia tego rodzaju nieobecności.

Chyba dobrze, że się na siłę nie usprawiedliwiał, tylko przyznał się do błędu i obiecał poprawę.