Wzdłuż czy w zdłuż

Jak się pisze?

Poprawnie

wzdłuż

Niepoprawnie

w zdłuż

Poprawny jest zapis łączny: "wzdłuż".

Przykłady:

Jeden z tubylców powiedział, że powinniśmy nadal jechać wzdłuż tej długiej ulicy.

Wzdłuż trasy biegu miały pojawiać się niewielkie przystanki z wodą i pożywieniem.

Samochody zaparkowały wzdłuż tego ogrodzenia.