Niedługi czy nie długi

Jak się pisze?

Poprawnie

niedługi

Niepoprawnie

nie długi

Poprawna forma to "niedługi" zapisywane łącznie.

Uwaga! W niektórych przypadkach forma zapisywana rozłącznie również może być poprawna, na przykład: "ten tekst był nie długi, lecz krótki".

Przykłady:

To był dość niedługi, ale bardzo treściwy utwór.

Czekałem na to przez niedługi czas.

Obejrzałem przed chwilą niedługi filmik.