Tegoż czy tegorz

Jak się pisze?

Poprawnie

tegoż

Niepoprawnie

tegorz

Poprawna forma to "tegoż" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Nie mam ochoty jeść tegoż obiadu.

Stało się to właśnie tegoż wieczora.

Nie chciałem oglądać tegoż filmu.