Podrząd czy pod rząd

Jak się pisze?

Poprawnie

pod rząd

Niepoprawnie

podrząd

Poprawna jest pisownia rozłączna: "pod rząd".

Pod rząd - z rzędu, bez przerwy.

Przykłady:

Zaśpiewał około dziesięciu piosenek pod rząd.

Udało mu się wygrać trzy razy pod rząd.

Cztery razy pod rząd zwyciężył w tej samej konkurencji.