Rzetelne czy żetelne

Jak się pisze?

Poprawnie

rzetelne

Niepoprawnie

żetelne

Poprawna forma to "rzetelne" zapisywane z "rz".

Rzetelne - należyte, sumienne, godne zaufania, nieudawane.

Przykłady:

Jego porady wydawały się naprawdę rzetelne.

Wierzyliśmy, że to bardzo rzetelne osoby, na których można polegać.

Gabriel zawsze bardzo rzetelnie wywiązywał się ze swojej pracy.