Akuku czy a kuku

Jak się pisze?

Poprawnie

a kuku

Niepoprawnie

akuku

Poprawna jest pisownia rozłączna: "a kuku".

A kuku - wyrażenie używane podczas nagłego i niespodziewanego pojawienie się kogoś lub czegoś (zwykle swojej obecności).

Przykłady:

Gdzie jest wujek? A kuku!

Schowamy się i jak przyjdzie nasz brat, to powiemy: "A kuku!".