Niejedna czy nie jedna

Jak się pisze?

Poprawnie

niejedna

Niepoprawnie

nie jedna

Zarówno forma "niejedna" zapisywana łącznie, jak i "nie jedna" zapisywana osobno może być poprawna w zależności od kontekstu.

  • Niejedna (pisane łącznie) - wiele, dużo, sporo.
  • Nie jedna (pisane rozłącznie) - zapis stosowany przed liczebnikami.

Przykłady:

Nie jedna, a co najmniej trzy osoby, zgłosiły swoją kandydaturę do tych wyborów.

Myślę, że niejedna osoba chciałaby osiągać tak dobre wyniki jak ona.