Mnie czy mi

Jak się pisze?

Poprawnie

mnie, mi

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne, jednak wybór konkretnej z nich powinien być zależny od umiejscowienia w zdaniu.

Formy "mnie" używa się zazwyczaj na początku zdania, podobnie jak w poniższych przykładach.

Form tych nie należy używać wymiennie.

Przykłady:

Szczerze mówiąc, mi się to mnie podoba.

Mnie się to szczerze mówiąc nie podoba.


Mnie tego nie mów, dobrze o tym wiem.

Nie mów mi takich rzeczy, dobrze o tym wiem.


Nie pytaj mnie o takie rzeczy.

Nie zadawaj mi takich pytań.


Mam wrażenie, że Marcin mnie nie lubi.

Chyba nie uda mi się sprawić, żeby Marcin mnie polubił.