Oddziaływuje czy oddziałuje

Jak się pisze?

Poprawnie

oddziałuje

Niepoprawnie

oddziaływuje

Poprawna forma to "oddziałuje".

Przykłady:

Jak oddziałuje na ciebie taka atmosfera?

Według mnie obecność muzyki dobrze oddziałuje na moją produktywność.

W jaki sposób oddziałuje na to ta substancja?